5 free credits
SMS MODUL ZA ZENCART
SA NAPREDNIM FUNKCIJAMA I DIZAJNOM PRILAGOĐENIM JEDNOSTAVNOM KORIŠĆENJU
SCREENSHOTS

SCREENSHOTY MODULU


SMS administracija klijenta - omogućava da se izabere događaj tokom kojeg će klijent biti obavešten putem SMSa
SMS administracija klijenta - omogućava da se izabere događaj tokom kojeg će klijent biti obavešten putem SMSa

 
SMS administracija klijenta - prilagođavanje teksta SMSa
SMS administracija klijenta - prilagođavanje teksta SMSa

 
Admin SMS administracija – izabrati promocije tokom kojih će administratori prodajnih mesta dobijati SMS obaveštenja
Admin SMS administracija – izabrati promocije tokom kojih će administratori prodajnih mesta dobijati SMS obaveštenja

 
 
Admin SMS administracija - prilagođavanje teksta SMSa
Admin SMS administracija - prilagođavanje teksta SMSa

 
SMS Marketing - omogućava pisanje teksta SMSa i korišćenje naprednih filtera za ciljanu marketinšku kampanju
SMS Marketing - omogućava pisanje teksta SMSa i korišćenje naprednih filtera za ciljanu marketinšku kampanju

 
Sianje SMS - omogućava pisanje teksta SMSa i dodavanje primaoca iz CSV arhive
Sianje SMS - omogućava pisanje teksta SMSa i dodavanje primaoca iz CSV arhive

 
 
Statistika sa filter opcijama
Statistika sa filter opcijama

 
SMS opt-out
SMS opt-out

 
SMS opt-out - podešavanje SMS opt-out opcije u korpi i naplata SMSa
SMS opt-out - podešavanje SMS opt-out opcije u korpi i naplata SMSa

 
 
SMS pregled - lista poslatih SMSova iz Zen SMS modula
SMS pregled - lista poslatih SMSova iz Zen SMS modula

 
SMS pregled - detalji poslatog SMSa iz Zen SMS modula
SMS pregled - detalji poslatog SMSa iz Zen SMS modula

 
SMS odgovori - lista primljenih odgovora na SMSove poslate klijentima
SMS odgovori - lista primljenih odgovora na SMSove poslate klijentima

 
 
Korisnički profil sa ostalim podešavanjima
Korisnički profil sa ostalim podešavanjima

 
SMS podešavanja - izbor zemlje za prikaz cene SMSa za svaki tip pošiljaoca SMSa
SMS podešavanja - izbor zemlje za prikaz cene SMSa za svaki tip pošiljaoca SMSa

 
SMS podešavanja - izbor traženog tipa SMS pošiljaoca za određenu zemlju
SMS podešavanja - izbor traženog tipa SMS pošiljaoca za određenu zemlju

 
 
SMS podešavanja - unos novog tekstualnog ID pošiljaoca za određenu zemlju
SMS podešavanja - unos novog tekstualnog ID pošiljaoca za određenu zemlju

 
SMS podešavanja - lista zemalja sa definisanim tipom pošiljaoca SMSa i cenom SMSa
SMS podešavanja - lista zemalja sa definisanim tipom pošiljaoca SMSa i cenom SMSa

 
Kupovina kredita - kupovina kredita korišćenjem PayPal-a direktno iz modula
Kupovina kredita - kupovina kredita korišćenjem PayPal-a direktno iz modula

 

 
PREUZMITE SMS MODUL ZA eTRGOVINU


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce

SMS ZenCart
ZenCart