5 free credits
SMS MODUL PRE ZENCART
S POKROČILÝMI FUNKCIAMI A PRÍVETIVÝM ROZHRANÍM
FUNKCIE

FUNKCIE MODULU

Modul Zen SMS umožňuje odoslať zákazníkom a administrátorom obchodu SMS správy o rôznych udalostiach v ZenCartu.

NOTIFIKÁCIA ZÁKAZNÍKA

Zákazník môže byť upozornený SMS správou, ak sa stav jeho objednávky zmenil na:


 • Pending
 • Processing
 • Delivered
 • Update

Vami vytvorené stavy objednávok budú automaticky rozpoznané a zaradené do zoznamu.


Ostatné udalosti ZenCartu, pri ktorých môže byť zákazník upozornený SMS správou:


 • Úspešné vytvorenie účtu
 • Vytvorenie novej objednávky

NOTIFIKÁCIA ADMINISTRÁTORA

Administrátor môže byť upozornený SMS správou, ak sa stav objednávky zmenil na:


 • Pending
 • Processing
 • Delivered
 • Update

Vami vytvorené stavy objednávok budú automaticky rozpoznané a zaradené do zoznamu.


Ostatné udalosti ZenCartu, pri ktorých môže byť zákazník upozornený SMS správou:


 • Úspešné vytvorenie účtu
 • Vytvorenie novej objednávky
 • Tovar nie je skladom
 • Tovar bol odstránený z obchodu
 • Zákazník odoslal správu administrátorovi z kontaktného formulára

OSTATNÉ FUNKCIE:

 • Aktivácia / deaktivácia jednotlivých udalostí nezávisle na ostatných.
 • Úprava textov SMS správ pre všetky udalosti, možnosť použitia premenných polí. Napr. pre vytvorenie účtu môže byť použité: {customer_id}, {customer_email}, {customer_lastname}, {customer_firstname}, {shop_domain}, {shop_name}, {shop_email} a {shop_phone}.
 • Podpora viacjazyčných verzií SMS správy (ak zasielate tovar medzinárodne, môžete upozorňovať Vašich zákazníkov v každom štáte ich vlastným jazykom).
 • Podpora viacerých administrátorov, ktorí budú upozornení na danú udalosť.
 • Výber jedného alebo viacerých administrátorov, ktorí budú upozornení na danú udalosť.
 • Podpora viacerých typov odosielateľa (Textové číslo odosielateľa, Vlastné číslo alebo Systémové číslo).
 • Možnosť výberu typu odosielateľa pre každý štát.
 • Úprava textového čísla odosielateľa pre každý štát (max 11 znakov, ktoré sa zobrazia namiesto telefónneho čísla).
 • Úprava vlastného telefónneho čísla pre každý štát (je vyžadovaná validácia telefónneho čísla).
 • SMS marketing s pokročilým filtrovaním. Odosielanie SMS správ podobných newsletteru s možnosťou efektívne zacieliť na zvolenú skupinu existujúcich zákazníkov. Vynikajúci nástroj pre spustenie reklamnej kampane, upozornenie na nový sortiment, distribúciu zľavových kupónov apod.
 • Odosielanie hromadných SMS správ zo súboru CSV.
 • SMS opt-out. Umožňuje zákazníkovi odhlásiť upozornenie formou SMS správ z nákupného košíka. Admin má možnosť nastaviť, či sa má funkcia SMS opt-out zobraziť zákazníkovi v košíku, alebo nie.
 • Spoplatnenie SMS správ. Admin má možnosť definovať cenu za odoslané SMS správy. Cena sa zobrazí zákazníkovi v nákupnom košíku.
 • História odoslaných SMS správ s filtrami (udalosť, dátum, príjemca, obsah, stavy doručenia, cena SMS v kreditoch, celkový počet SMS, číslo odosielateľa).
 • História prijatých SMS odpovedí od zákazníkov.
 • Štatistiky s možnosťou filtrovať.
 • Simulačný mód. Umožňuje testovať odosielanie SMS správ pre rôzne udalosti v ZenCartu, bez toho aby boli SMS správy odoslané príjemcovi. SMS správy sú zobrazené v histórii so špeciálnym stavom.
 • Podpora znakovej sady Unicode (unicode umožňuje použiť súčasne rôzne fonty, symboly a diakritiku. Je využívaný pre jazyky ako je čínština, arabčina, gréčtina, hebrejčina, kórejčina, apod.).
 • Automatická konverzia mobilného čísla zákazníka do medzinárodného formátu.
 • Informácie o doručení SMS správy na email.
 • Automatická aktualizácia cenníka SMS správ vrátane zobrazenia informácie, v ktorom štáte sa zmenila cena SMS správ.
 • Vedenie kreditného účtu priamo v module (stav kreditného účtu, nastavenie upozornenia na nízky kredit, nákup kreditu cez PayPal).
 • API pre napojenie externej aplikácie na Zen SMS modul (pozri súbor api.php v adresári modulu). K dispozícii sú aj tri testovacie skripty (pozri súbory api_test.php; api_test2.php; api_test3.php).SŤAHUJ SMS MODUL PRE eCOMMERCE


SMS Magento
SMS OpenCart
SMS osCommerce
SMS PrestaShop
SMS WooCommerce

SMS ZenCart
ZenCart